Όροι χρήσης

1. Γενικά

Η online πλατφόρμα www.playerdex.app και το PlayerDex Application ανήκουν στην Εταιρεία με την επωνυμία «OneTouch Football Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», με έδρα τη Νέα Μάκρη Αττικής, επί της οδού Σαράφη, αριθ. 3, Τ.Κ. 19005, ΑΦΜ 801073852, με αριθ. ΓΕΜΗ 148467003000, τηλ. 2294069089, e-mail: info@playerdex.app.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης αφορούν και εφαρμόζονται σε χρήστες της Πλατφόρμας/Εφαρμογής. Ως εκ τούτου οι λέξεις «εσείς», «εσάς», «σας» και εν γένει η χρήση β΄ πληθυντικού προσώπου αφορούν στους Χρήστες. Όταν κάποιος όρος εφαρμόζεται μόνο σε Απλούς ή Επιχειρηματικούς Χρήστες, θα αναφέρεται ρητώς. Η χρήση α΄ πληθυντικού προσώπου δηλώνει ενέργειες της Εταιρείας. Όπου χρησιμοποιούνται διαζευκτικά οι όροι Πλατφόρμα/Εφαρμογή τότε ο όρος Πλατφόρμα αφορά το περιβάλλον εργασίας του Επιχειρηματικού Χρήστη και ο όρος Εφαρμογή το περιβάλλον πρόσβασης του Απλού Χρήστη.

2. Πεδίο εφαρμογής

Οι παρόντες Όροι Χρήσης αφορούν και εφαρμόζονται σε χρήστες της Πλατφόρμας/Εφαρμογής. Ως εκ τούτου οι λέξεις «εσείς», «εσάς», «σας» και εν γένει η χρήση β΄ πληθυντικού προσώπου αφορούν στους Χρήστες. Όταν κάποιος όρος εφαρμόζεται μόνο σε Απλούς ή Επιχειρηματικούς Χρήστες, θα αναφέρεται ρητώς. Η χρήση α΄ πληθυντικού προσώπου δηλώνει ενέργειες της Εταιρείας. Όπου χρησιμοποιούνται διαζευκτικά οι όροι Πλατφόρμα/Εφαρμογή τότε ο όρος Πλατφόρμα αφορά το περιβάλλον εργασίας του Επιχειρηματικού Χρήστη και ο όρος Εφαρμογή το περιβάλλον πρόσβασης του Απλού Χρήστη.

3. Ορισμοί

 • Εταιρεία: Η εταιρεία OneTouch Football Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία.
 • Πλατφόρμα: Η online πλατφόρμα www.console.playerdex.app.
 • Εφαρμογή: Το PlayerDex App, το οποίο είναι διαθέσιμο σε μορφή εφαρμογής κινητού ή φορητής συσκευής (mobile application) από το Google Play Store ή το App Store.
 • Υπηρεσίες: Το σύνολο των επιλογών, λειτουργιών και δυνατοτήτων που παρέχει στους Χρήστες η Πλατφόρμα/Εφαρμογή.
 • Υπηρεσία PlayerDex ή PlayerDex: Η υπηρεσία που παρέχει η Εταιρεία στους Χρήστες, μέσω της Πλατφόρμας/Εφαρμογής, είτε ως  διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης ακαδημιών ποδοσφαίρου, είτε ως πλήρες προφίλ Αθλητή.
 • Χρήστης: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα/Εφαρμογή, είτε είναι απλός, είτε επιχειρηματικός Χρήστης.
 • Επισκέπτης: Το φυσικό πρόσωπο που μεταφορτώνει (download) και χρησιμοποιεί την Εφαρμογή χωρίς να ενεργοποιήσει Προφίλ Απλού Χρήστη. 
 • Τύπος Χρήστη: Η ταξινόμηση του Χρήστη σε Απλό ή Επιχειρηματικό.
 • Απλός Χρήστης: Προπονητής, Διευθυντής Ομάδας, Γονέας/Κηδεμόνας,  ή Αθλητής που χρησιμοποιεί την Εφαρμογή.
 • Επιχειρηματικός Χρήστης: Ακαδημία ποδοσφαίρου που χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα.
 • Κατηγορία Χρήστη: Η ταξινόμηση του Χρήστη σε Ακαδημία, Προπονητή, Διευθυντή Ομάδας, Αθλητή, Γονέα/Κηδεμόνα.
 • Ακαδημία: Κάθε Ακαδημία ποδοσφαίρου που χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα.
 • Προπονητής (Coach): Ο Προπονητής που εργάζεται σε Ακαδημία και χρησιμοποιεί την Εφαρμογή.
 • Αθλητής: Κάθε παίκτης ποδοσφαίρου - μέλος Ακαδημίας, ο οποίος χρησιμοποιεί την Εφαρμογή.
 • Γονέας/Κηδεμόνας: Ο/Η ασκών/ούσα τη γονική μέριμνα/επιμέλεια του ανηλίκου).
 • Διαχειριστής: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο – ιδιοκτήτης Ακαδημίας ποδοσφαίρου.
 • Συμβαλλόμενοι: Η Εταιρεία και ο Επιχειρηματικός Χρήστης.
 • Γεγονότα: Αγώνες και προπονήσεις των ομάδων.
 • Καταναλωτής: Είναι κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα.
 • Προφίλ: Ο λογαριασμός του Απλού Χρήστη στην Εφαρμογή, που δημιουργεί η Ακαδημία.
 • Όροι: Οι παρόντες Όροι Χρήσης.

4. Υπηρεσία PlayerDex

4.1. Περιγραφή:

Η Υπηρεσία PlayerDex σας παρέχεται από την Εταιρεία. Στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή μπορείτε να απολαύσετε τις Υπηρεσίες, αναλόγως του τύπου χρήστη σας, ως Διαχειριστής Ακαδημίας ποδοσφαίρου, Προπονητής, Αθλητής, Γονέας/Κηδεμόνας. Η Πλατφόρμα/Εφαρμογή λειτουργεί ως διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης ακαδημιών ποδοσφαίρου, προσφέροντας παράλληλα στους Αθλητές ένα πλήρες διαδικτυακό προφίλ παίκτη ποδοσφαίρου. Κάθε χρήστης της Πλατφόρμας/Εφαρμογής έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο της Υπηρεσίας PlayerDex που προορίζεται για την κατηγορία χρήστη στην οποία ανήκει.

4.2 Ενεργοποίηση:

 • Απλοί Χρήστες: Κάθε Ακαδημία μπορεί να δημιουργεί Προφίλ Απλών Χρηστών στην Πλατφόρμα και να καταχωρεί τα κινητά τους τηλέφωνα. Οι Απλοί Χρήστες ενεργοποιούν την Υπηρεσία PlayerDex μέσω κινητού τηλεφώνου. Συγκεκριμένα, καθένας μπορεί να κατεβάσει από το Google Play Store ή το App Store, την Εφαρμογή και να εισέλθει σε αυτήν ως Επισκέπτης – μη ενεργοποιημένος χρήστης. Κατά την πρώτη εκτέλεση της Επισκέπτης καλείται να συμπληρώσει το κινητό του τηλέφωνο. Κατόπιν λαμβάνει στο κινητό του τον 6ψήφιο κωδικό επαλήθευσης (PIN), τον οποίο πρέπει να συμπληρώσει, ώστε να επιβεβαιώσει ότι του ανήκει το κινητό τηλέφωνο που δηλώνει. Μετά την επιβεβαίωση του κινητού τηλεφώνου του Επισκέπτη, η Εφαρμογή ελέγχει αν ο αριθμός είναι καταχωρημένος στη βάση δεδομένων της Πλατφόρμας, αν αντιστοιχεί, δηλαδή, σε Προφίλ Απλού Χρήστη που έχει δημιουργήσει κάποια Ακαδημία. Εφόσον η Εφαρμογή διαπιστώσει ότι το κινητό τηλέφωνο που δηλώνει ο Επισκέπτης αντιστοιχεί σε Προφίλ Απλού Χρήστη, τότε ενημερώνει τον Επισκέπτη ότι υπάρχει διαθέσιμη καταχώρηση (Προφίλ) στη βάση δεδομένων της Πλατφόρμας και τον καλεί (προβολή πρόσκλησης από την Ακαδημία) να ενεργοποιήσει το Προφίλ του ως Απλός Χρήστης.
 • Αθλητής άνω των 15 ετών: Για τη δημιουργία και την ενεργοποίηση του Προφίλ ανηλίκου Αθλητή άνω των 15 ετών, ακολουθείται η ως άνω περιγραφείσα διαδικασία που ισχύει για κάθε Απλό Χρήστη.
 • Αθλητής κάτω των 15 ετών: Για τη δημιουργία και την ενεργοποίηση του Προφίλ ανηλίκου Αθλητή κάτω των 15 ετών, διατίθενται δύο (2) επιλογές: 1) Η Ακαδημία δημιουργεί Προφίλ του Αθλητή στην Πλατφόρμα και έχοντας λάβει τη συγκατάθεση του νομίμου αντιπροσώπου του τέκνου (γονέα κλπ), καταχωρεί το κινητό του τηλέφωνο στην Πλατφόρμα. Σε αυτήν την περίπτωση ο ανήλικος Αθλητής, αφού εγκαταστήσει την Εφαρμογή και επαληθεύσει τον αριθμό του κινητού του, μπορεί να ενεργοποιήσει το προφίλ του με τη διαδικασία που ισχύει για κάθε Απλό Χρήστη. 2) Συγκατάθεση Γονέα/Κηδεμόνα: Ο Γονέας/Κηδεμόνας αφού ενεργοποιήσει το Προφίλ του στο PlayerDex, βλέπει το/τα παιδί/α του που έχουν καταχωρηθεί στην Πλατφόρμα ως μέλη της Ακαδημίας. Ο Γονέας/Κηδεμόνας μπορεί να επεξεργαστεί το υπάρχον Προφίλ Αθλητή του παιδιού του μόνο για να δηλώσει το κινητό του Αθλητή. Αν επιλέξει να καταχωρίσει το κινητό του παιδιού του, τότε το κινητό του Αθλητή καταχωρείται στην Πλατφόρμα στο Προφίλ του Απλού Χρήστη. Κατόπιν ο ανήλικος Αθλητής, αφού εγκαταστήσει την Εφαρμογή και επαληθεύσει τον αριθμό του κινητού του, μπορεί να ενεργοποιήσει το Προφίλ του με τη διαδικασία που ισχύει για κάθε Απλό Χρήστη.

Κάθε Ακαδημία φέρει την αποκλειστική ευθύνη εξακρίβωσης της ηλικίας των μελών της και λήψεως της συγκατάθεσης του νομίμου εκπροσώπου τους, όταν πρόκειται για ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 

Η καταχώριση από Γονέα του κινητού τηλεφώνου του παιδιού του στην Εφαρμογή ισχύει ως αδιαμφισβήτητη συγκατάθεσή του Γονέα για την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του παιδιού του από την Εταιρεία για τους σκοπούς που περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε παράλειψη της Ακαδημίας να λάβει τη συγκατάθεση του Γονέα, όπου απαιτείται.

 • Επιχειρηματικοί Χρήστες: Οι Επιχειρηματικοί Χρήστες μπορούν να στείλουν το αίτημά τους για την εγγραφή τους στην Πλατφόρμα μέσω της διαθέσιμης φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον σύνδεσμο: https://playerdex.app/pricing.

5. Κατηγορίες Χρηστών

Το PlayerDex απευθύνεται στις εξής Κατηγορίες/Υποκατηγορίες Χρηστών:

5.1. Ακαδημίες Ποδοσφαίρου

Η Πλατφόρμα/Εφαρμογή προσφέρει στους Διαχειριστές Ακαδημιών ποδοσφαίρου ένα online σύστημα διαχείρισης της Ακαδημίας, όπου κάθε Διαχειριστής θα δημιουργεί προφίλ Προπονητών, Αθλητών, Διευθυντών Ομάδων και Γονέων/Κηδεμόνων καλώντας τους παράλληλα να εγκαταστήσουν το PlayerDex App. Στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή ο Διαχειριστής θα μπορεί να δημιουργεί ομάδες όπου θα ορίζει τον προπονητή και τους Αθλητές που θα απαρτίζουν την κάθε ομάδα. Κάθε Διαχειριστής Ακαδημίας έχει δικαιώματα διαχειριστή (administrator) στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή και μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες, να διορθώνει και να διαγράφει πληροφορίες, να δημιουργεί προφίλ Αθλητή, να ενημερώνει και να διαχειρίζεται τα προφίλ των μελών της Ακαδημίας και να καταχωρεί στατιστικά και άλλα δεδομένα στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή. Ο Διαχειριστής εισάγει στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή, πληροφορίες για τις εγκαταστάσεις (γήπεδα κλπ) της Ακαδημίας, καθώς και πληροφορίες πρόσβασης, δημοσιεύει ανακοινώσεις προς μέλη της ακαδημίας και χρήσιμες συμβουλές. Η Πλατφόρμα/Εφαρμογή παρέχει δυνατότητα καταχώρισης συνδρομών των μελών της Ακαδημίας, αποκλειστικά για χρήση από τον Διαχειριστή της Ακαδημίας, ο οποίος θα έχει και αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης και επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών.

5.2. Προπονητές

Ο Προπονητής αφού κατεβάσει και εγκαταστήσει την Εφαρμογή θα μπορεί να ενεργοποιήσει το Προφίλ του ως Απλός Χρήστης. Στη συνέχεια θα μπορεί να βλέπει τους Αθλητές – μέλη της ομάδας/-ων του, να αναρτά ανακοινώσεις προς τους Αθλητές και να καταχωρεί γεγονότα στο ημερολόγιο της ομάδας/-ων. Ο Προπονητής πριν από κάθε γεγονός μπορεί να ζητά από τους Γονείς/Κηδεμόνες ή τους Αθλητές να καταχωρούν στοιχεία διαθεσιμότητάς τους στο προσεχές Γεγονός. Ο Προπονητής διατηρεί παρουσιολόγιο το οποίο ενημερώνει πριν από κάθε προπόνηση. Μετά από κάθε αγώνα ο Προπονητής θα καταχωρεί βασικά στατιστικά των Αθλητών (συμμετοχή, γκολ, κάρτες, αξιολόγηση απόδοσης Αθλητή, κλπ).

5.3. Αθλητές – Γονείς/Κηδεμόνες

Κατόπιν ενημέρωσης και πρόσκλησης του Διαχειριστή, κάθε Αθλητής ή Γονέας/Κηδεμόνας, αφού κατεβάσει και εγκαταστήσει την Εφαρμογή, ενεργοποιεί το Προφίλ του ως Απλός Χρήστης. 

Κάθε Αθλητής θα έχει το δικό του προφίλ στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή, θα μπορεί να επεξεργαστεί το προφίλ του και τις πληροφορίες που τον αφορούν και να ελέγξει τα στατιστικά του.

Κάθε Γονέας/Κηδεμόνας διατηρεί το προφίλ του και μπορεί να έχει πρόσβαση στις επιδόσεις του Αθλητή – παιδιού του καθώς και στις παρουσίες/απουσίες του από τις προπονήσεις. Ο Γονέας/Κηδεμόνας μπορεί να καταχωρεί το κινητό του τέκνου του (εφόσον είναι κάτω των 15 ετών) ώστε να παρέχει κατ’ αυτόν τον τρόπο τη συγκατάθεσή του προς την Εταιρεία για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του τέκνου για τους σκοπούς που περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου.

Οι Αθλητές και οι Γονείς/Κηδεμόνες θα λαμβάνουν ενημερώσεις από τον Διαχειριστή της Ακαδημίας και τον Προπονητή και θα απαντούν για τη διαθεσιμότητα του Αθλητή σε επερχόμενα Γεγονότα. Μέσω της Εφαρμογής οι χρήστες της παρούσας κατηγορίας θα λαμβάνουν προσφορές από την Εταιρεία και θα μπορούν να συμμετέχουν σε κληρώσεις κλπ.

6. Πρόσβαση στα δεδομένα των Αθλητών

Στα δεδομένα των Αθλητών μιας Ακαδημίας, που καταχωρούνται στην Πλατφόρμα από την Ακαδημία, έχει πλήρη πρόσβαση η Ακαδημία, ο Προπονητής και η Εταιρεία. Κάθε Αθλητής έχει πρόσβαση μόνο στις πληροφορίες του προφίλ του και κάθε Γονέας/Κηδεμόνας έχει πρόσβαση στις πληροφορίες των Αθλητών – παιδιών του. Η Εταιρεία έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα των Αθλητών που χρειάζεται για να τους προσφέρει την Υπηρεσία PlayerDex. Κάθε Ακαδημία έχει πρόσβαση μόνο στα δεδομένα του Αθλητή που αφορούν στη δραστηριότητά του στην Ακαδημία αυτή. Περισσότερα στην Πολιτική Απορρήτου.

Κάθε Αθλητής που χρησιμοποιεί την Εφαρμογή διατηρεί το πλήρες διαδικτυακό προφίλ του ως παίκτης ποδοσφαίρου. Όλες οι επιδόσεις του, τα αποτελέσματά του με τις ομάδες που αγωνίζεται, οι ικανότητες/δεξιότητές του, οι θέσεις που αγωνίζεται, τα επιτεύγματά του κ.ο.κ. αποθηκεύονται στο Προφίλ του στην Εφαρμογή.

7. Ειδοποιήσεις από την Πλατφόρμα/Εφαρμογή

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει στους Χρήστες της Πλατφόρμας/Εφαρμογής (ανεξαρτήτως κατηγορίας), σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της Υπηρεσίας, τα χαρακτηριστικά της, διαθέσιμες αναβαθμίσεις λογισμικού, συστάσεις ασφαλείας της Πλατφόρμας/Εφαρμογής και αναγκαίες παραμετροποιήσεις/ρυθμίσεις στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή, αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης, συμβουλές, προειδοποιήσεις σε περίπτωση παραβίασης των όρων ή κατάχρησης, απαντήσεις σε αιτήματά των Χρηστών,αλλαγές στους όρους χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου της Πλατφόρμας/Εφαρμογής. Οι πληροφορίες παρέχονται μέσω της Πλατφόρμας/Εφαρμογής (pop-up, ανακοίνωση, μήνυμα) ή μέσω SMS στο κινητό σας τηλέφωνο. Οι Απλοί χρήστες λαμβάνουν SMS στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει στην Εταιρεία για την επαλήθευση της ταυτότητάς τους, κατά τα προβλεπόμενα στον τρόπο ενεργοποίησης της Υπηρεσίας PlayerDex.

8. Αναγκαίες προδιαγραφές συσκευών

Οι Απλοί Χρήστες λαμβάνουν (download) την Εφαρμογή από το Google Play Store ή το App Store, αναλόγως του τύπου του τερματικού εξοπλισμού τους. Για τη λήψη της Εφαρμογής για συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android καθώς και για πρόσθετες πληροφορίες έκδοσης, χαρακτηριστικά  και ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Εφαρμογής στο Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.onetouchfootball.playerdex&hl=en. Για τη λήψη της Εφαρμογής για συσκευές με λειτουργικό σύστημα iOS καθώς και για πρόσθετες πληροφορίες έκδοσης, χαρακτηριστικά  και ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Εφαρμογής App Store:  https://apps.apple.com/gr/app/playerdex/id1436489745?l=el.          

Επιχειρηματικοί χρήστες: Η online πλατφόρμα www.console.playerdex.app αποτελεί διαδικτυακή πλατφόρμα, συνεπώς προκειμένου να μπορεί να εκτελεστεί απαιτείται κατάλληλη τερματική συσκευή, η οποία να διαθέτει το κατάλληλο λειτουργικό σύστημα (π.χ. Microsoft Windows ή Apple MacOS,) καθώς επίσης και σχετικό λογισμικό περιήγησης στο διαδίκτυο (browser π.χ. Windows Explorer ή Apple Safari). Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν αδυναμία του τερματικού εξοπλισμού του Επιχειρηματικού χρήστη να εισέλθει στην Πλατφόρμα, θα του παράσχει ωστόσο, τις απαραίτητες οδηγίες πρόσβασης. 

Η αγορά, κατοχή, προμήθεια, συντήρηση και επισκευή της τερματικής συσκευής του Χρήστη βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ασυμβατότητα των συσκευών του χρήστη με το λογισμικό της Πλατφόρμας/Εφαρμογής, δεν παρέχει καμία εγγύηση συμβατότητας ή/και ομαλής λειτουργίας της Πλατφόρμας/Εφαρμογής στις συσκευές του Χρήστη και δεν παρέχει κανενός είδους υλισμικό (hardware) στους Χρήστες για τη χρήση της Πλατφόρμας/Εφαρμογής.

9. Λειτουργική δυνατότητα της Πλατφόρμας/Εφαρμογής

Η χρήση της Πλατφόρμας/Εφαρμογής απαιτεί την πρόσβαση των Χρηστών στο διαδίκτυο (internet), καθώς οι Υπηρεσίες παρέχονται μέσω διαδικτύου. Οι Χρήστες φροντίζουν να εξασφαλίζουν με δική τους επιμέλεια την πρόσβαση στο διαδίκτυο και επιβαρύνονται πλήρως με οποιεσδήποτε χρεώσεις από φορείς παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου και υπηρεσιών πρόσβασης, συνεπάγεται η χρήση του διαδικτύου για τη λήψη της Εφαρμογής, την αναβάθμισή της, τη χρήση των Υπηρεσιών της, τη λήψη και αποστολή δεδομένων στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή, την περιήγηση στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή και την αλληλεπίδραση με άλλους Χρήστες. 

Η χρήση της Πλατφόρμας/Εφαρμογής είναι δυνατή οποτεδήποτε (24/7), με την επιφύλαξη τυχόν αναστολής λειτουργίας για λόγους συντήρησης/αναβάθμισης. Για την απρόσκοπτη χρήση των Υπηρεσιών της Πλατφόρμας/Εφαρμογής απαιτείται ταχύτητα τουλάχιστον 1Mbps (upload/download).

Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συνεχή αναβάθμιση και βελτίωση της Πλατφόρμας/Εφαρμογής. Οι Απλοί Χρήστες οφείλουν να ενημερώνουν με δική τους ευθύνη την Εφαρμογή ώστε να απολαμβάνουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία. 

Το περιεχόμενο της Πλατφόρμας/Εφαρμογής παρέχεται στα Ελληνικά.

10. Πρόσβαση σε λειτουργίες της συσκευής σας

Κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, οι Απλοί Χρήστες  ενδέχεται να κληθούν να παραχωρήσουν πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες της συσκευής τους όπως σε δεδομένα θέσης σας, στον αποθηκευτικό χώρο και σε αρχεία πολυμέσων της συσκευής τους, στη λειτουργία κάμερας και Wi-Fi της συσκευής και σε επιμέρους λειτουργίες σύνδεσης στο διαδίκτυο, δόνησης και διατήρησης της συσκευής ενεργής. Περισσότερα στην Πολιτική Απορρήτου

11. Χρέωση Υπηρεσίας – Επιβαρύνσεις

Η λήψη και εγκατάσταση της Εφαρμογής σας παρέχεται δωρεάν. Ομοίως, η χρήση της Πλατφόρμας/Εφαρμογής και των Υπηρεσιών παρέχεται δωρεάν.

12. Τερματισμός της χρήσης (Απλοί Χρήστες)

Οι απλοί χρήστες μπορούν να διακόψουν οποτεδήποτε τη χρήση της Εφαρμογής, είτε απέχοντας από την είσοδο και χρήση της Υπηρεσίας, είτε απεγκαθιστώντας την Εφαρμογή από τον τερματικό εξοπλισμό τους. Σε κάθε περίπτωση διακοπής από την Εταιρεία της παροχής ορισμένης ή όλων των Υπηρεσιών της Εφαρμογής ή σε περίπτωση υπαναχώρησής σας από τη σύμβαση με την Εταιρεία, εφόσον έχετε προκαταβάλει ορισμένο χρηματικό ποσό για υπηρεσία που δεν έχει παρασχεθεί ολοσχερώς, θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα που λάβαμε από εσάς αφού αφαιρεθεί το ποσό που αναλογεί στα όσα σας παρείχαμε μέχρι τη διακοπή της παροχής της υπηρεσίας ή μέχρι να δηλώσετε ότι υπαναχωρείτε από τη σύμβαση.

Για τη διαγραφή του λογαριασμού σας και των προσωπικών σας δεδομένων που έχετε αναρτήσει στην Εφαρμογή, συμβουλευθείτε την Πολιτική Απορρήτου.


13. Διάρκεια Σύμβασης – Καταγγελία (Ακαδημίες)

Ακαδημίες: Η Σύμβαση της Εταιρείας με τον Επιχειρηματικό Χρήστη είναι σύμβαση αορίστου χρόνου και λύεται αζημίως για τα μέρη με προηγούμενη γραπτή (και με e-mail) ειδοποίηση δέκα (10) ημερών, από οποιοδήποτε εκ των μερών.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα μέρη παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωσή του που αναφέρεται στους Όρους, που όλοι θεωρούνται ουσιώδεις, το άλλο μέρος δικαιούται να καταγγείλει αζημίως γι’ αυτό και οποτεδήποτε την παρούσα σύμβαση, επιπλέον δε, να απαιτήσει από τον αντισυμβαλλόμενό του την πλήρη αποκατάσταση οποιοσδήποτε ζημίας του.

Μετασυμβατικές υποχρεώσεις: Εντός 5 ημερών από τη με οποιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης μεταξύ των μερών, καθένα εκ των μερών υποχρεούται να αφαιρέσει από τις εγκαταστάσεις, τους ιστοτόπους και λογαριασμούς του στα social media, διαδικτυακές εφαρμογές, πινακίδες, επιγραφές, διαφημιστικό υλικό κ.ο.κ. και να μη χρησιμοποιεί στο εξής τα σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, και κάθε άλλη ένδειξη της επιχείρησης του άλλου μέρους.

14. Υπαναχώρηση (Απλοί Χρήστες)

14.1. Δικαίωμα Υπαναχώρησης:

Αν είστε καταναλωτής, τότε δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβασή σας με την Εταιρεία εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ενεργοποίησης της Εφαρμογής. Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να ενημερώσετε την Εταιρεία, για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης. Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας.

14.2. Συνέπειες της υπαναχώρησης:

Σε περίπτωση υπαναχώρησής σας από σύμβαση με την Εταιρεία, θα διαγράψουμε τον λογαριασμό και τα προσωπικά σας δεδομένα, εντός μηνός από τη λήψη της δήλωσης υπαναχώρησης, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων διατήρησης δεδομένων που προβλέπονται στον νόμο. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υπαναχώρησης απευθυνθείτε στην Εταιρεία για τη διαγραφή του λογαριασμού (Προφίλ) σας (περισσότερα στην Πολιτική Απορρήτου).

15. Πρόσβαση και χρήση της Πλατφόρμας/Εφαρμογής

Η πρόσβαση και η χρήση της Πλατφόρμας/Εφαρμογής από οποιονδήποτε εγγεγραμμένο ή μη χρήστη διέπεται από τους  παρόντες Όρους.

Κάθε χρήστης της Πλατφόρμας ή/και της Εφαρμογής, φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, πριν την πρόσβαση, περιήγηση και τη με οποιονδήποτε τρόπο χρήση της Υπηρεσίας (όπως ενδεικτικά: χρήση της Πλατφόρμας, εγκατάσταση της εφαρμογής, δημιουργία λογαριασμού/προφίλ Αθλητή/ομάδας, εγγραφή χρήστη, περιήγηση, αναζήτηση, ανάρτηση, καταχώριση, αποστολή, αποθήκευση πληροφοριών, συναλλαγή, αλληλεπίδραση, ενεργοποίηση Προφίλ), δηλώνει σαφώς, ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται πλήρως τους Όρους χρήσης καθώς και κάθε άλλο όρο που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και μπορεί να βρίσκεται εντός της Πλατφόρμας/Εφαρμογής, πέραν του παρόντος κειμένου, ενδεικτικά στις εξής θέσεις: Πολιτική Απορρήτου. Τα ισχύοντα για τους Όρους, ισχύουν και για κάθε άλλο όρο που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και μπορεί να βρίσκεται εντός της Πλατφόρμας/Εφαρμογής, πέραν του παρόντος κειμένου. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των ως άνω Όρων, συνιστά προϋπόθεση πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας. 

Οι Όροι Χρήσης έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για μελλοντικές συμβάσεις (γενικοί όροι των συναλλαγών - ΓΟΣ), έχουν αναρτηθεί σε εμφανές σημείο της Πλατφόρμας/Εφαρμογής η, δε, πρόσβαση σε αυτούς και η αποδοχή τους υποδεικνύεται και διευκολύνεται με πρόσφορα, κατά τα συναλλακτικά ήθη, μέσα. Δεσμεύεστε από τους Όρους Χρήσης, δεδομένου ότι οι όροι αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, υποδείχτηκε, δηλαδή, η ύπαρξή τους από την Εταιρεία και σας δόθηκε η δυνατότητα να λάβετε πραγματική γνώση του περιεχομένου τους. Οι Όροι Χρήσης (ΓΟΣ) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εξ αποστάσεως συμβάσεων των Χρηστών με την Εταιρεία για τη χρήση της Υπηρεσίας. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση και χρήση της Υπηρεσίας και όπως συμμορφώνεστε με αυτούς. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με το περιεχόμενο των Όρων Χρήσης καλείστε να απέχετε από οποιαδήποτε χρήση της Εφαρμογής

Η χρήση της Εφαρμογής είναι δυνατή καθ’ όλο το 24ωρο χωρίς περιορισμούς. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, αναστέλλει, διακόπτει τη λειτουργία της Υπηρεσίας, για λόγους συντήρησης, βελτίωσης, αλλά και για λόγους εμπορικής πολιτικής της Εταιρείας κ.α., οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της λειτουργίας της Υπηρεσίας, η Εταιρεία θα ενημερώσει τους Χρήστες, τάσσοντάς τους εύλογη προθεσμία ώστε να λάβουν όποια προσωπικά τους δεδομένα είναι τεχνικά δυνατό να εξαχθούν από την Εφαρμογή. Η Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση απώλειας / καταστροφής των δεδομένων ή μη παροχής της ανωτέρω προθεσμίας, αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  

Η δραστηριότητα που αναπτύσσει ο Επιχειρηματικός Χρήστης στην Πλατφόρμα, δεσμεύει πλήρως τον κάτοχο των κωδικών εισόδου, είτε ήταν αυτός που εισήλθε και χρησιμοποίησε τις Υπηρεσίες της Πλατφόρμας είτε οποιοσδήποτε άλλος που χρησιμοποίησε τους κωδικούς αυτούς με ή χωρίς τη γνώση/συγκατάθεση/έγκριση της Ακαδημίας που αντιστοιχούν οι κωδικοί. Επομένως, οι Επιχειρηματικοί Χρήστες της Υπηρεσίας φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια των κωδικών τους και την οποιαδήποτε ζημία προκαλέσει στην Εταιρεία, σε αυτούς και οποιονδήποτε τρίτο τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους.

Η δραστηριότητα που αναπτύσσει ο Απλός Χρήστης, δεσμεύει πλήρως τον νόμιμο κάτοχο του κινητού που αντιστοιχεί το Προφίλ Απλού Χρήστη, είτε ήταν αυτός που εισήλθε και χρησιμοποίησε την Εφαρμογή, είτε οποιοσδήποτε άλλος που χρησιμοποίησε την Εφαρμογή με ή χωρίς τη γνώση/συγκατάθεση/έγκριση του Απλού Χρήστη στον οποίο ανήκει το Προφίλ. Επομένως, οι Απλοί Χρήστες της Υπηρεσίας φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια του λογαριασμού τους στην Εφαρμογή και την οποιαδήποτε ζημία προκαλέσει στην Εταιρεία, σε αυτούς και οποιονδήποτε τρίτο τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο Προφίλ τους.

Οι Χρήστες οφείλουν να μην αποκαλύπτουν σε τρίτους τα Στοιχεία Εισόδου στην Εφαρμογή και να τα φυλάσσουν ως απόρρητα. Συμβουλεύουμε τους Χρήστες  να μας ενημερώνουν αμέσως σε κάθε περίπτωση απώλειας, διαρροής, υποκλοπής ή / και παράνομης χρήσης των Στοιχείων Εισόδου τους από μη εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο, ώστε να τους συνδράμουμε στην ανάκτηση / αλλαγή των Στοιχείων Εισόδου τους και στην προστασία αυτών και των προσωπικών δεδομένων τους. 

Η Εταιρεία θεωρεί ότι η χρήση της Πλατφόρμας από Ακαδημία, γίνεται από τον Διαχειριστή / νόμιμο εκπρόσωπο της Ακαδημίας ή άλλον εξουσιοδοτημένο προς τούτο υπάλληλο. Η δραστηριότητα του φυσικού προσώπου, που χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα με τους κωδικούς πρόσβασης της Ακαδημίας, δεσμεύει πλήρως την Ακαδημία.

Οι χρήστες υποχρεούνται να ενεργούν μέσα στα πλαίσια του νόμου, να σέβονται και να τηρούν τους παρόντες όρους καθώς και κάθε Νόμο ή Κανονισμό Εθνικού, Κοινοτικού ή Διεθνούς Δικαίου που βρίσκει εφαρμογή στη χρήση της Εφαρμογής και να ασκούν τα δικαιώματά τους εντός των ορίων που θέτουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός των δικαιωμάτων τους. Απαγορεύεται στον χρήστη να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία για σκοπούς παράνομους και αθέμιτους, για προώθηση παράνομων υπηρεσιών ή προϊόντων, ο δε, χρήστης ευθύνεται πλήρως για κάθε ζημία της Εταιρείας ή τρίτου από τέτοιου είδους χρήση της Υπηρεσίας.

Οι χρήστες υποχρεούνται να μη δημοσιεύουν στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή ή σε λογαριασμούς της Εταιρείας ή/και του PlayerDex στους τόπους κοινωνικής δικτύωσης  (social media), όπως facebook, twitter, instagram κ.λπ. ή σε chats της Εφαρμογής, πληροφορίες, δεδομένα και εν γένει περιεχόμενο, με οποιαδήποτε μορφή, που είναι παράνομο, αθέμιτο, καταχρηστικό, δυσφημιστικό ή/και ψευδές, απειλητικό, απατηλό, εκβιαστικό, υβριστικό, προκλητικό, προσβλητικό, άσεμνο, χυδαίο, βλάσφημο, πορνογραφικό, ρατσιστικό. Το κοινοποιημένο περιεχόμενο απαγορεύεται, ακόμη, να παροτρύνει προς διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος, να συνιστά το ίδιο ή η κοινοποίησή του μέσω της Πλατφόρμας/Εφαρμογής, ποινικά κολάσιμη πράξη, να εκφράζει διακρίσεις, να παραβιάζει κάθε είδους απόρρητο, να προσβάλει συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα και να αντίκειται στους νόμους εν γένει. Οι χρήστες, εξάλλου, απαγορεύεται να κοινοποιούν ή να στέλνουν κατά τα ανωτέρω διαφημίσεις κάθε μορφής και περιεχομένου και διαγωνισμούς, συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους, προσωπικά δεδομένα, απλά ή ειδικών κατηγοριών, τρίτων, εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία ή τους συνεργάτες της, «spam messages», «chain letters», «πειρατικό» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, προστατευόμενα από το δίκαιο της Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας έργα και δεδομένα. Οι χρήστες οφείλουν να απέχουν από πράξεις δυσφήμισης της Εταιρείας, της Πλατφόρμας/Εφαρμογής και της Υπηρεσίας, που ως αποκλειστικό σκοπό έχουν να πλήξουν την εμπορική τους φήμη.

Απαγορεύεται, στους χρήστες και κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλο φορέα, η χρήση λογισμικού υποκλοπής των δεδομένων των χρηστών που διατηρεί η Εταιρεία καθώς και η αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων αυτών για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς.

Απαγορεύεται ρητά στους χρήστες της Πλατφόρμας/Εφαρμογής να παρεμβαίνουν στη μορφή, στη λειτουργία, στις Υπηρεσίες, στο περιεχόμενο, στις βάσεις δεδομένων και σε κάθε στοιχείο λειτουργίας της Πλατφόρμας/Εφαρμογής, με τη χρήση οποιουδήποτε μηχανισμού, κακόβουλου ή μη λογισμικού, διαδικασία ηλεκτρονική ή μη, αποστολή αρχείων επιβλαβών, όπως ενδεικτικά viruses, hacking, DDOS attacks κ.ο.κ. ικανών να επηρεάσουν, βλάψουν, αναστείλουν, διακόψουν και γενικά παρεμποδίσουν την ομαλή λειτουργία της Πλατφόρμας/Εφαρμογής ή τη σύνδεση, πρόσβαση και χρήση τους από τους λοιπούς χρήστες και να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή της Υπηρεσίας. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να επιδιώξει την ανόρθωση των ζημιών που ενδέχεται να προκληθούν σε αυτήν από παράνομες συμπεριφορές όπως οι ανωτέρω ενδεικτικά περιγραφόμενες καθώς και την ποινική δίωξη του υπευθύνου.

Η Εταιρεία δεν είναι σε θέση, ούτε υποχρεούται να εξετάζει την εγκυρότητα, αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των παρεχόμενων από τους χρήστες πληροφοριών, προσωπικών και μη δεδομένων στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή. Οι χρήστες απαγορεύεται να αναρτούν υλικό και πληροφορίες των οποίων η δημοσίευση αντίκειται στο νόμο ή παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, ή προσβάλλει πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή συνιστά παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Την ευθύνη για κάθε παράνομη πράξη του χρήστη και τις παρεπόμενες υποχρεώσεις προς αποζημίωση των ζημιωθέντων από κάθε είδους ανάρτηση φέρει ο χρήστης στον οποίο ανήκει το προφίλ από το οποίο προήλθε η ανάρτηση.

Οι Χρήστες υποχρεούνται να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί κατά την καταχώρηση δεδομένων και πληροφοριών στην εφαρμογή (λ.χ. κατά τη δημιουργία λογαριασμού), οφείλουν να καταχωρούν μόνο πληροφορίες που τους αφορούν και να μην χρησιμοποιούν πληροφορίες άλλων προσώπων (λ.χ. στοιχεία επικοινωνίας), παρά μόνο εφόσον είναι ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένοι. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία από την παράβαση του όρου αυτού καθώς και για οποιαδήποτε κακόβουλη / απρόσεκτη / εκούσια ή ακούσια ανάρτηση στην εφαρμογή από Χρήστη στοιχείων ταυτότητας / επικοινωνίας άλλου προσώπου. Οι Χρήστες υποχρεούνται, κατά τη χρήση της Εφαρμογής, να παρέχουν με ακρίβεια τα πλήρη και αληθή στοιχεία που ζητούνται τόσο για την σύναψη έγκυρης σύμβασης με την Εταιρεία, όσο και εν γένει για τη χρήση της Εφαρμογής.

Οι Χρήστες οφείλουν να απέχουν από πράξεις δυσφήμισης της Εταιρείας και της Πλατφόρμας/Εφαρμογής. Όπου παρέχεται η δυνατότητα αξιολόγησης (social media, Google Play Store, App Store κ.ο.κ.) ο Χρήστης οφείλει να δημοσιεύει αντικειμενική αξιολόγηση και να ασκεί μόνο καλοπροαίρετη κριτική, όπως επιτάσσουν η καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

Περαιτέρω συνιστάται στους χρήστες της Πλατφόρμας να τηρούν μια αποδεκτή και μετριοπαθή στάση κατά την ηλεκτρονική αλληλεπίδραση και επικοινωνία με άλλους χρήστες στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή, με σεβασμό προς αλλήλους και προς τους διαχειριστές της Πλατφόρμας/Εφαρμογής και να μην υιοθετούν συμπεριφορές που αντίκεινται στον Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (Netiquette). Η τήρηση των ως άνω κανόνων συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του Διαδικτύου.

16. Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Η Εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα, μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους Όρους Χρήσης στο πλαίσιο του νόμου. Μόνη η ανάρτηση στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή, αρκεί για να τεθεί σε ισχύ οποιοσδήποτε νέος όρος, ή τροποποίηση ή κατάργηση ήδη υπάρχοντος όρου, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών σας πριν την τροποποίηση. Οι Χρήστες οφείλουν να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους Όρους Χρήσης. Μόνη η ανάρτηση όρων στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή, πληροί τις προϋποθέσεις ενημέρωσής σας για οποιεσδήποτε αλλαγές στους Όρους Χρήσης. Η χρήση της Πλατφόρμας/Εφαρμογής προϋποθέτει αλλά και επιβεβαιώνει την αποδοχή από τον Χρήστη των προϋπαρχόντων Όρων Χρήσης, όπως αυτοί ισχύουν, με τις ανωτέρω περιγραφόμενες τροποποιήσεις, παρεμβάσεις και καταργήσεις από την Εταιρεία.

17. Παραβίαση των Όρων Χρήσης

Όλοι οι Όροι Χρήσης είναι ουσιώδεις. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Χρήστης παραβιάζει εν όλω ή εν μέρει, οποιαδήποτε υποχρέωσή του που προβλέπεται στους Όρους Χρήσης ή στον νόμο, υποχρεούται να άρει την προσβολή και να την παραλείψει στο μέλλον, ευθύνεται, δε, έναντι της Εταιρείας για κάθε άμεση ή/και έμμεση, παρούσα ή/και μελλοντική, θετική ή/και αποθετική ζημία της από την παραβίαση του νόμου ή/και των υποχρεώσεών του εκ των Όρων Χρήσης. 

Η Εταιρεία σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης, δύναται να σας απαγορεύσει την πρόσβαση στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή, να διαγράψει τον λογαριασμό Χρήστη και τις πληροφορίες που έχετε κοινοποιήσει στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή και να ασκεί όλα τα δικαιώματα που της παρέχει ο νόμος. Η μη ενάσκηση ή η καθυστέρηση ενάσκησης από την Εταιρεία των εκ των εκ των Όρων Χρήσης της ή των εκ του νόμου δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται την παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

18. Υποστήριξη

Για κάθε ερώτηση, αναγκαία διευκρίνιση και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία και τη χρήση της Πλατφόρμας/Εφαρμογής και τους Όρους καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία για την Υπηρεσία και για οποιοδήποτε άλλο θέμα (πλην αιτημάτων σχετικά με προσωπικά δεδομένα) μπορείτε να στέλνετε e-mail στη διεύθυνση info@playerdex.app.

19. Διαχείριση παραπόνων

Η Εταιρεία κατά την πολιτική αντιμετώπισης παραπόνων που εφαρμόζει, διαθέτει πλήρως εξειδικευμένο προσωπικό που βρίσκεται δίπλα σας, ανά πάσα στιγμή, έτοιμο να σας λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα, απορία ή παράπονο. Απευθυνθείτε στην Εταιρεία με e-mail στη διεύθυνση info@playerdex.app.

20. Επίλυση διαφορών (Απλοί Χρήστες)

Για κάθε διαφορά που προκύπτει με την Εταιρεία, σχετικά με τη χρήση της Εφαρμογής, είμαστε πρόθυμοι να σας ακούσουμε και να επιλύσουμε άμεσα κάθε πρόβλημα με σεβασμό στα δικαιώματά σας. 

Περαιτέρω, αν η διαφορά δεν επιλυθεί, έχετε τη δυνατότητα ως καταναλωτής και κάτοικος χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς, τόσο για εγχώριες όσο και για διασυνοριακές συναλλαγές. Για να ενεργοποιήσετε τη διαδικασία μεταβαίνετε στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show. Την ηλεκτρονική επίλυση της διαφοράς αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει (εντός 90 ημερών) η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (http://www.synigoroskatanaloti.gr/), η οποία έχει πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αναγνωρισμένος φορέας εξωδικαστικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών για την Ελλάδα.

Παρακαλείσθε, πριν απευθυνθείτε στην ανωτέρω υπηρεσία να επικοινωνείτε με την Εταιρεία  στο τηλ. 2294069089, e-mail: info@playerdex.app, για να σας καθοδηγήσουμε σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε.

21. Περιορισμός Ευθύνης

Για τους απλούς χρήστες: Τα άτομα που ευθύνονται αντικειμενικά, ασκούντες τη γονική μέριμνα ή επιμέλεια τέκνων, δικαστικοί συμπαραστάτες και επίτροποι ανηλίκων, προστήσαντες άλλον, άπαντες ενδεικτικά, μη περιοριστικά αναφερόμενοι, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση για αποζημίωση της Εταιρείας, σε περίπτωση που ο άμεσα συναλλαχθείς με την Εταιρεία ενήργησε παρανόμως ή χωρίς συναίνεσή, συγκατάθεση, άδεια ή έγκρισή τους. Η Εταιρεία δεν οφείλει να γνωρίζει την αλήθεια των παρεχόμενων από τον χρήστη πληροφοριών και θεωρεί τον παρέχοντα προσωπικά δεδομένα πραγματικό υποκείμενο αυτών. Οι χρήστες, υποχρεούνται, κατά τη χρήση της Εφαρμογής, να παρέχουν με ακρίβεια τα πλήρη και αληθή στοιχεία τους, που ζητούνται. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη ή τρίτου προκληθεί από την ακούσια ή εκούσια παροχή ψευδών / ανακριβών στοιχείων από τον χρήστη.

Η Εταιρεία ελέγχει μόνο τις πληροφορίες που η ίδια παρέχει στους χρήστες. Κατά τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας που βρίσκουν εφαρμογή σε θέματα ευθύνης για τους φορείς παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, η Εταιρεία απαλλάσσεται της ευθύνης για το περιεχόμενο που οι Χρήστες δημοσιεύουν στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή.

Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων που φιλοξενούνται στους server της (ιδιόκτητους ή μισθωμένους). Κάθε χρήστης έχει την ευθύνη διατήρησης backup (αντιγράφου ασφαλείας) των αρχείων και υλικού που καταχωρεί στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή.

Η Εταιρεία δηλώνει ότι ελέγχει προσεκτικά το επίπεδο ασφαλείας των προσφερόμενων Υπηρεσιών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της Πλατφόρμας/Εφαρμογής, με τη χρήση προγραμμάτων κατά της διασποράς ιών και κακόβουλου λογισμικού. Συνιστάται στους χρήστες, κατά τη χρήση της Πλατφόρμας/Εφαρμογής να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς, Trojan horses, spyware, DDos Attacks, ransomware κ.α.. Η Εταιρεία, δεν, φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές στις συσκευές (hardware), στα προγράμματα (software) του χρήστη των Υπηρεσιών και τα δεδομένα του καθώς και για οποιουδήποτε άλλου είδους ζημία του χρήστη ή τρίτου, από τους κινδύνους που περιγράφονται ανωτέρω.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν τους Χρήστες νόμιμα τοποθετούμενοι, στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή, σύνδεσμοι (hyperlinks), πλαίσια (frames), banners κ.ο.κ.. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία του Χρήστη από την επίσκεψή του σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους καθώς και για κάθε ζημία από κινδύνους που εκδηλώνονται στο ηλεκτρονικό περιβάλλον διαφημιζόμενου φορέα στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή ή τρίτης συνεργαζόμενης επιχείρησης,, ακόμα και αν η παραπομπή σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους γίνεται από από link, banner, frame στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή. Την ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, την ασφάλεια των χρηστών και προστασία των προσωπικών δεδομένων τους και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών φέρουν ακέραια οι κάτοχοι, διαχειριστές και δικαιούχοι αυτών των δικτυακών τόπων, τους οποίους επισκέπτεται με δική του ευθύνη ο χρήστης.

Κατά την ανάρτηση πληροφοριών στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή από την Εταιρεία,, δεν μπορούν να αποκλειστούν ανθρώπινα λάθη, δυσλειτουργίες του δικτύου ή των υπολογιστικών συστημάτων της Εταιρείας που μπορεί να επηρεάσουν την ορθή παροχή πληροφοριών προς τους χρήστες σχετικά με την Υπηρεσία. Συμβουλεύουμε τους χρήστες της Πλατφόρμας/Εφαρμογής, σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιαδήποτε λανθασμένη πληροφορία, να απευθύνονται στην Εταιρεία στο e-mail: info@playerdex.app, για την άμεση διόρθωση του σφάλματος, την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την Υπηρεσία ή άλλες πληροφορίες και την αποτελεσματικότερη παροχή της Υπηρεσίας.

Η Εταιρεία θεωρεί ότι ο απλός χρήστης που καταχωρεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή είναι το πρόσωπο που αφορούν τα δεδομένα αυτά. Η Εταιρεία δεν δύναται, ούτε υποχρεούται να επαληθεύσει την ταυτότητα του καταχωρούντος τα δεδομένα, ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη φέρει, ο, δε, απλός χρήστης που προβαίνει στην καταχώρηση ευθύνεται για τυχόν ψευδή και παράνομη καταχώρηση τόσο απέναντι στην Εταιρεία όσο και απέναντι στον τρίτο που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα (υποκείμενο των δεδομένων). Ο απλός χρήστης ρητώς αποδέχεται και αναγνωρίζει την απαλλαγή, κατά τα ως άνω αναφερόμενα, της Εταιρείας και αποδέχεται ότι φέρει ακέραια την ευθύνη των πράξεών του και τις παρεπόμενες υποχρεώσεις προς αποζημίωση των ζημιωθέντων. 

Η ανάρτηση οποιουδήποτε υλικού από τον χρήστη, στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή, παρέχει την άδεια και το δικαίωμα στην Εταιρεία, να διατηρεί το υλικό στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της Πλατφόρμας/Εφαρμογής, να αποθηκεύει το υλικό ή αντίγραφα αυτού (backups) στους servers που χρησιμοποιεί, να το προβάλει μέσω της Πλατφόρμας/ Εφαρμογής, να δημιουργεί συνδέσμους από και προς αυτό και εν γένει να το διαχειρίζεται στο πλαίσιο λειτουργίας της Πλατφόρμας/Εφαρμογής και για τους σκοπούς παροχής των Υπηρεσιών. Η εκούσια καταχώριση από τους απλούς χρήστες της Πλατφόρμας/Εφαρμογής των προσωπικών τους δεδομένων παρέχει το δικαίωμα στην Εταιρεία να προβεί σε επεξεργασία των δεδομένων αυτών προκειμένου να τους προσφέρει προσηκόντως την Υπηρεσία.

Η Πλατφόρμα/Εφαρμογή/Υπηρεσία παρέχονται ως έχουν, με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους περιορισμούς που έχει θέσει η Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας τους, ούτε ακρίβειας, αξιοπιστίας, ποιότητας, αντοχής, πληρότητας, έλλειψης περιορισμών και σφαλμάτων, ασφάλειας και αντοχής σε επιθέσεις, συμβατότητας με λογισμικά και συσκευές, απόδοσης και ομαλής λειτουργίας και ουδεμία ευθύνη φέρει για δυσλειτουργίες μόνιμες ή προσωρινές. Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε καμία περίπτωση, προς τον Χρήστη ή οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, θετικές ή αποθετικές, υφιστάμενες ή μελλοντικές ζημίες του από τη χρήση της Πλατφόρμας/Εφαρμογής, εφόσον εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις της από τον νόμο και τους Όρους Χρήσης.

Η Εταιρεία στοχεύει στη διαρκή βελτίωση της Υπηρεσίας. Ως εκ τούτου δύναται να αναβαθμίζει περιοδικά την Υπηρεσία, είτε αυτόματα είτε καλώντας τους χρήστες να εγκαταστήσουν διαθέσιμες αναβαθμίσεις. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν δυσλειτουργίες που προκαλούνται από αναβαθμίσεις της Πλατφόρμας/Εφαρμογής. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν αδυναμία του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη να εκτελέσει την Υπηρεσία, ακόμα και αν η αδυναμία προκληθεί κατόπιν αναβάθμισης της Υπηρεσίας από την Εταιρεία.

Η Εταιρεία ενδέχεται να δημοσιεύσει δοκιμαστικές εκδόσεις της Εφαρμογής, νέες δυνατότητες και χαρακτηριστικά που βρίσκονται ακόμα σε στάδιο ανάλυσης και επεξεργασίας, προκειμένου να βελτιώσει τη λειτουργία τους, συλλέγοντας στοιχεία για τη λειτουργικότητα της Εφαρμογής, την απόδοση και ασφάλεια του λογισμικού, την εμπειρία των χρηστών καθώς και σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις τους. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι οι δοκιμαστικές εκδόσεις (beta versions) της Εφαρμογής, ενδέχεται να μην προσφέρουν το ίδιο επίπεδο λειτουργικότητας και ασφάλειας και αποδέχεται ότι θα λαμβάνει, εγκαθιστά και χρησιμοποιεί αυτές με δική του αποκλειστικά ευθύνη και κίνδυνο, η δε, Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη ή τρίτου από τη χρήση των δοκιμαστικών εκδόσεων της Εφαρμογής.

Οι Αθλητές αναγνωρίζουν ότι στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή δημοσιεύονται/ανακοινώνονται πληροφορίες που τους αφορούν, όπως αυτές περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας, καθώς και ότι στο περιβάλλον της Εφαρμογής μπορεί να τύχουν αξιολόγησης οι επιδόσεις και οι δεξιότητές τους, από άλλους Χρήστες. Οι Αθλητές αποδέχονται ότι η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επενέργεια των δημοσιεύσεων/ανακοινώσεων (π.χ. αποτελέσματα αγώνων, στατιστικά) και αξιολογήσεων στη φήμη του αθλητή καθώς και για οποιαδήποτε απώλεια κερδών / εσόδων / πελατείας / φήμης / οπαδών / ευκαιριών κλπ. Οι Αθλητές δεν μπορούν να αφαιρέσουν / διαγράψουν / διορθώσουν / τροποποιήσουν πληροφορίες που αναρτώνται στην Εφαρμογή, σχετικά με τα αποτελέσματα των αγώνων στους οποίους συμμετέχουν και απαγορεύεται να χρησιμοποιούν αθέμιτα μέσα ώστε να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα αυτά στην Εφαρμογή.

Οι Αθλητές αναγνωρίζουν ότι η Εταιρεία δεν παρεμβαίνει, ούτε συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στα Γεγονότα. Η Εταιρεία περιορίζεται στην παροχή της Εφαρμογής, μέσα από το ηλεκτρονικό περιβάλλον της οποίας οι χρήστες αντλούν τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για ελλιπείς ή/και εσφαλμένες πληροφορίες σχετικά με Γεγονότα, που δημοσιεύουν χρήστες στην Εφαρμογή, για τυχόν απώλεια χρόνου ή χρημάτων του χρήστη και για κάθε άλλη ζημία του ίδιου ή τρίτου από την αξιοποίηση περιεχομένου της Εφαρμογής.

Η Εταιρεία δεν υπόσχεται ότι η χρήση της Εφαρμογής και των Υπηρεσιών θα οδηγήσει σε πλήρη κάλυψη των αναγκών του Χρήστη – όπως ενδεικτικώς σε αποτελεσματική οργάνωση της επιχείρησης του Επιχειρηματικού Χρήστη και αύξηση της πελατείας ή της κερδοφορίας του ή σε εύρεση ομάδας, συμφέρουσας μεταγραφής και επίτευξη οικονομικού οφέλους του Αθλητή –  και δεν ευθύνεται με κανέναν τρόπο ή έναντι οποιουδήποτε για την αποτελεσματικότητα της Εφαρμογής.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας, την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής και δεν έχει οποιαδήποτε ανάμειξη στη διεξαγωγή των Γεγονότων, παρά μόνο στην ψηφιακή τους απεικόνιση στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της Εφαρμογής, παρέχοντας το σχετικό λογισμικό. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία, δεν εγγυάται την ασφάλεια των Αθλητών και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία των Αθλητών από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. τραυματισμοί, καιρικές συνθήκες, ελλείψεις / φθορές σε γηπεδικές εγκαταστάσεις, ελαττωματικό εξοπλισμό ή εσφαλμένη χρήση εξοπλισμού, μη τήρηση κανόνων ασφαλείας κ.ο.κ.).

Η ανάρτηση από την Εταιρεία των Όρων και κάθε άλλου όρου στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή και το περιεχόμενό τους δεν δύναται να θεμελιώσει ευθύνη της Εταιρείας ευρύτερη της εκ του νόμου προβλεπόμενης.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής της Υπηρεσίας και για καθυστερήσεις στην απάντηση επί αιτημάτων και μηνυμάτων επικοινωνίας από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της, όπως ενδεικτικά από λόγους ανωτέρας βίας, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις ανάγκης, νομοθετικές και κυβερνητικές διατάξεις και απαγορεύσεις, παράνομες παρεμβάσεις του Χρήστη ή τρίτου, αναπόφευκτες βλάβες στα πληροφοριακά συστήματα της Εταιρείας ή στους servers που φιλοξενούν την Πλατφόρμα/Εφαρμογή, δυσλειτουργία του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του Χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του Χρήστη και γενικά από κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή λήψη και διαχείριση των αιτημάτων των Χρηστών και την προσήκουσα παροχή των Υπηρεσιών Ασφαλείας από την Εταιρεία.

22. Ανωτέρα βία

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για καθυστέρηση ή παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων στο πλαίσιο παροχής των Υπηρεσιών, αν η καθυστέρηση ή η παράλειψη αυτή οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, όπως αυτή ερμηνεύεται από την εθνική νομοθεσία και τη νομολογία των Ελληνικών δικαστηρίων. Ενδεικτικώς περιστατικά ανωτέρας βίας συνιστούν τα εξής: κοινωνικές αναταραχές, επανάσταση, ένοπλη σύρραξη, πόλεμος, πυρηνική έκρηξη ή μόλυνση, λιμός, σεισμός, πυρκαγιά, ατύχημα, πλημμύρα, απεργίες, επιδημία, πανδημία, ακραία καιρικά φαινόμενα, μεταρρυθμίσεις και περιορισμοί, διακοπή ή δυσλειτουργία της ηλεκτροδότησης ή των τηλεπικοινωνιών, κυβερνοεπιθέσεις, κλοπές, ληστείες και βανδαλισμοί στις εγκαταστάσεις / δίκτυα του Συμβαλλόμενου, τρομοκρατικές ενέργειες, ransomware κ.ο.κ.

23. Συμβουλές (tips) (Απλοί Χρήστες)

Στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή αναρτώνται συμβουλές (tips) υγείας, προπόνησης, άθλησης, διατροφής και αντιμετώπισης τραυματισμών. Οι ανωτέρω συμβουλές λαμβάνονται από καταρτισμένους ιατρούς, διατροφολόγους, φυσικοθεραπευτές και άλλους σχετικούς με τον αθλητισμό επαγγελματίες. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παρεχόμενες στην Εφαρμογή πληροφορίες, προτάσεις και συμβουλές, για θέματα που αφορούν την υγεία, την πρόληψη, τη διατροφή, την προπόνηση, την άθληση και αντιμετώπιση τραυματισμών, προσφέρονται αποκλειστικά προς ενημέρωση και μόνο. Κάθε Αθλητής οφείλει να λαμβάνει εξατομικευμένες ιατρικές συμβουλές, διαγνώσεις και συνταγές, που ενδείκνυνται για την περίπτωσή του, από επαγγελματίες γιατρούς, φυσικοθεραπευτές, γυμναστές και επαγγελματίες του χώρου, αφού απευθυνθεί προσωπικώς στους ανωτέρω ειδικούς, ώστε να εξασφαλίσει την ορθή πρόληψη – αντιμετώπιση προβλημάτων και διατήρηση της σωματικής υγείας του.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για παρενέργειες, ζημίες, βλάβες και κάθε είδους προβλήματα του Αθλητή ή τρίτου από τυχόν χρήση των παραπάνω συμβουλών.

24. Πνευματική Ιδιοκτησία

Έργα που περιλαμβάνονται στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή, με τη μορφή ενδεικτικώς κειμένου, εικόνας, σχεδίου, φωτογραφίας, γραφικών και λογοτύπων, κινούμενων εικόνων (computer animation), λογισμικού, βάσης δεδομένων, μουσικών και οπτικοακουστικών αποσπασμάτων, διαφημιστικών ταινιών και σλόγκαν, τα οποία εμπίπτουν στο προστατευτικό πλαίσιο του νόμου 2121/1993, καθώς και άλλων Εθνικών ή Διεθνών διατάξεων νόμου, αποτελούν Πνευματική Ιδιοκτησία της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των Πνευματικών Δικαιωμάτων τρίτων δικαιούχων και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου και Ευρωπαϊκού Δικαίου. 

Η Εταιρεία διατηρεί την Πνευματική Ιδιοκτησία της Πλατφόρμας και της Εφαρμογής και του περιεχομένου τους, τα οποία προστατεύονται αυτοτελώς ως πρωτότυπα έργα εικαστικού σχεδιασμού και εφαρμοσμένων τεχνών, κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις του νόμου καθώς και ως συλλογές έργων. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αποκτώνται πρωτογενώς χωρίς διατυπώσεις. Περαιτέρω η Πλατφόρμα προστατεύεται και ως βάση δεδομένων, εφόσον φέρει τα χαρακτηριστικά βάσης δεδομένων. Κατά τους ορισμούς της κείμενης νομοθεσίας η Πλατφόρμα/Εφαρμογή και το σχέδιο αυτής προστατεύονται και ως βιομηχανικό σχέδιο/υπόδειγμα.

Τα διακριτικά γνωρίσματα και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία  κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις και ορισμούς του νόμου. Τα διακριτικά γνωρίσματα (από τη χρησιμοποίησή τους ή την καθιέρωσή τους στις συναλλαγές) καθώς και όλο το περιεχόμενο της Πλατφόρμας και της Εφαρμογής, προστατεύονται περαιτέρω κατά τις διατάξεις του νόμου περί αθεμίτου ανταγωνισμού. Το όνομα χώρου (domain names) playerdex.app, έχει εκχωρηθεί νόμιμα από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) στην Εταιρεία, η οποία και έχει μεταξύ άλλων το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης τους. Το όνομα χώρου (domain name) playerdex.app έχει εκχωρηθεί νόμιμα στην Εταιρεία μας, η οποία και έχει μεταξύ άλλων το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του Περαιτέρω, η Εταιρεία απαγορεύει σε οποιονδήποτε τρίτο την καταχώρηση ταυτόσημου ή παραπλήσιου ονόματος χώρου με οποιαδήποτε κατάληξη που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό, εκουσίως ή ακουσίως, η οποία (καταχώριση) συνιστά πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού ή/και αθέμιτης εκμετάλλευσης της φήμης και της πελατείας της Εταιρείας και της Πλατφόρμας.

Πέρα από τη λήψη και εγκατάσταση της Εφαρμογής ως συνόλου, στη συσκευή του χρήστη, απαγορεύεται η μεμονωμένη αναπαραγωγή, δηλαδή το κατέβασμά (downloading) μεμονωμένων των έργων και η αποθήκευση στη συσκευή (κινητό / tablet) του χρήστη, η διανομή τους στο κοινό με οποιαδήποτε μορφή μέσω πώλησης ή με άλλους τρόπους, η εκμίσθωση και ο δανεισμός, η δημόσια εκτέλεση, η μετάδοση ή παρουσίαση στο κοινό με οποιονδήποτε τρόπο. Απαγορεύεται ακόμη, κάθε μορφής τροποποίησή τους καθώς και κάθε προσβολή του δημιουργού οφειλόμενη στις συνθήκες παρουσίασης των έργων. Η εμφάνισή των ανωτέρω έργων στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή δεν συνιστά σε καμία περίπτωση μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους, για σκοπούς που δεν σχετίζονται με τη νόμιμη χρήση της Πλατφόρμας/Εφαρμογής.

Ειδικά για τις βάσεις δεδομένων της Πλατφόρμας/Εφαρμογής απαγορεύεται η προσωρινή ή διαρκής αναπαραγωγή των βάσεων δεδομένων με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, η μετάφραση, προσαρμογή, διευθέτηση και οποιαδήποτε άλλη μετατροπή των βάσεων δεδομένων, η οποιασδήποτε μορφής διανομή των βάσεων δεδομένων ή αντιγράφων τους στο κοινό, η οποιαδήποτε ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση των βάσεων δεδομένων στο κοινό, η οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανομή, ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση στο κοινό των αποτελεσμάτων των πράξεων της μετάφρασης, προσαρμογής, διευθέτησης και μετατροπής των βάσεων δεδομένων, η μεταφόρτωση, αποθήκευση και εξαγωγή τους, το κατέβασμα, η δημοσίευσή τους στο διαδίκτυο και κάθε άλλη επεξεργασία και εμπορική εκμετάλλευση.

Οι βάσεις δεδομένων της Πλατφόρμας/Εφαρμογής, προστατεύονται περαιτέρω και ως δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις και περιορισμούς του νόμου. Απαγορεύεται η εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων, αξιολογούμενου ποιοτικά ή ποσοτικά. 

Απαγορεύονται η επανειλημμένη και συστηματική εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση επουσιωδών μερών του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων, εφόσον συνεπάγονται τη διενέργεια πράξεων που έρχονται σε σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση των βάσεων δεδομένων ή θίγουν αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα του κατασκευαστή των βάσεων. Περαιτέρω απαγορεύεται η αυτοματοποιημένη (μέσω προγραμμάτων web scraping, web harvesting, web data extraction κ.α.) ή χειροκίνητη, συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις βάσεις δεδομένων του Ιστοτόπου, το μαζικό / συστηματικό κατέβασμα πληροφοριών από τον Ιστότοπο για οποιαδήποτε χρήση και εκμετάλλευση, χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Εταιρείας.

Απόκλιση από τους περιορισμούς του παρόντος όρου, περί προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας σε ό,τι αφορά στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή, επιτρέπεται μόνο μετά από έγγραφη άδεια της Εταιρείας ή του δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων ή μετά από σύμβαση της Εταιρείας ή του δικαιούχου με τρίτο φορέα ή χρήστη. Η νόμιμη περιήγηση στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή και η χρήση της Υπηρεσίας, με σεβασμό και απόλυτη τήρηση των Όρων χρήσης και της κείμενης νομοθεσίας, δεν προσβάλλει την Πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή και το περιεχόμενό τους.

Η Εφαρμογή προστατεύεται και ως λογισμικό για συσκευές κινητής τηλεφωνίας (smartphones), tablets κλπ. Η Εταιρεία διατηρεί το περιουσιακό δικαίωμα επί του έργου λογισμικού. Η προστασία της Εφαρμογής παρέχεται σε κάθε μορφή έκφρασης του έργου. Η εγκατάσταση και χρήση της Εφαρμογής από τον τελικό χρήστη επιτρέπεται μόνο εφόσον αποκτήσει άδεια χρήσης της Εφαρμογής. Η άδεια χρήσης είναι περιορισμένη, προσωπική, ανακλητή και μη μεταβιβάσιμη.

Η προσβολή της Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτου στο περιεχόμενο της Πλατφόρμας/Εφαρμογής επισύρει τις κυρώσεις (αστικές, διοικητικές, ποινικές) της κείμενης νομοθεσίας και την υποχρέωση του υπαιτίου προς ανόρθωση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της Εταιρείας ή τρίτου από την παράνομη συμπεριφορά του. Η Εταιρεία σε περίπτωση προσβολής των δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας της από Χρήστη, δύναται να απαγορεύσει στον Χρήστη την πρόσβαση στην εφαρμογή, να διαγράψει τον λογαριασμό του  και να ασκεί όλα τα δικαιώματα που της παρέχει ο νόμος.

25. Άδεια Χρήσης

Η εκχώρηση από την Εταιρεία σε εσάς, ως τελικό χρήστη, άδειας χρήσης της Πλατφόρμας/Εφαρμογής, προϋποθέτει και επιβεβαιώνει την αποδοχή από εσάς των Όρων. Η άδεια χρήσης αποκτάται αυτόματα με την αποδοχή των Όρων, εφόσον κατέχετε νόμιμα ένα αντίγραφο λογισμικού (αντίγραφο Εφαρμογής) και σας δοθεί νόμιμη πρόσβαση στην Εφαρμογή (για απλό χρήστη) ή έχετε εξασφαλίσει τη νόμιμη πρόσβαση στην Πλατφόρμα (για επιχειρηματικό χρήστη) και συνιστά, μαζί με τους Όρους και την Πολιτική Απορρήτου/Cookies τη σύμβασή σας με την Εταιρεία. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε τους Όρους, δεν έχετε δικαίωμα διατήρησης και χρήσης της Εφαρμογής και της Υπηρεσίας.

Με την εκχώρηση προς εσάς άδειας χρήσης της Πλατφόρμας/Εφαρμογής αποκτάτε ένα προσωπικό, περιορισμένο, ως προς τις εξουσίες που σας χορηγούνται με αυτό, μη αποκλειστικό και μη δεκτικό περαιτέρω εκχώρησης, εκμίσθωσης ή μεταβίβασης, δικαίωμα χρήσης της Πλατφόρμας/Εφαρμογής/Υπηρεσίας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται ρητώς στους παρόντες όρους και στην κείμενη νομοθεσία. Δεν αποκτάτε την Πλατφόρμα/Εφαρμογή ή το λογισμικό που τις υποστηρίζει, παρά μόνο δικαίωμα χρήσης τους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται ρητώς στο παρόν και στην κείμενη νομοθεσία.

Το δικαίωμα χρήσης της Πλατφόρμας/Εφαρμογής παρέχεται ως έχει. Έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα/Εφαρμογή μόνο στο πλαίσιο που έχει ορίσει η Εταιρεία, με τις επιλογές και τους περιορισμούς που έχει θέσει η Εταιρεία στη λειτουργία της Πλατφόρμας/Εφαρμογής. Ως εκ τούτου δεν έχετε δικαίωμα, χωρίς άδεια από την Εταιρεία, αντίστροφης ανάλυσης ή / και αντίστροφης μεταγλώττισης της Πλατφόρμας/Εφαρμογής, ήτοι ανάλυσής τους ώστε να προκύψει η δομή και ο τρόπος λειτουργίας τους, παράκαμψης με οποιονδήποτε τρόπο των περιορισμών της Πλατφόρμας/Εφαρμογής, επέμβασης στον πηγαίο κώδικα της Πλατφόρμας/Εφαρμογής, αντιγραφής, δημοσίευσης, διάθεσης, εκμίσθωσης, εκμετάλλευσης, δανεισμού, πώλησης, μεταβίβασης, παραχώρησης της χρήσης της Πλατφόρμας/Εφαρμογής και κάθε άλλης ενέργειας που υπερβαίνει το περιορισμένο δικαίωμα χρήσης που σας έχει χορηγηθεί.

26. Χρήση – Ιδιοκτησία Διακριτικών Γνωρισμάτων – Σημάτων - Ονομάτων

Η Εταιρεία αναγνωρίζει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι κάθε ομάδα/ακαδημία/ομοσπονδία/σωματείο ή οποιοσδήποτε άλλος αθλητικός φορέας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (είτε είναι μέλος του PlayerDex, είτε όχι), καθώς και κάθε εταιρεία εμπορίας αθλητικών ειδών (ρούχων, υποδημάτων, ενεργειακών ποτών, ειδών γυμναστικής κ.ο.κ.) και κάθε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών εκγύμνασης, προπόνησης, εκμετάλλευσης αθλητικών εγκαταστάσεων, γηπέδων, σταδίων, γυμναστηρίων κ.ο.κ., των οποίων  τα σήματα - λογότυπα ή/και τα ονόματα χρησιμοποιεί, είναι αποκλειστικός και μόνος πλήρης δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής και εν γένει διανοητικής ιδιοκτησίας επί όλων των διακριτικών της γνωρισμάτων. Η Εταιρεία εγγυάται ότι οποιαδήποτε αναφορά, παρουσίαση στο κοινό, καταχώριση, προβολή κ.ο.κ. των διακριτικών γνωρισμάτων των ως άνω αθλητικών ή άλλων φορέων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της Πλατφόρμας/Εφαρμογής θα γίνεται μόνο για την καταγραφή και παρουσίαση των προγραμματισμένων αγώνων ή των αποτελεσμάτων προηγούμενων αγώνων, των χώρων τέλεσης αγώνων, των στατιστικών δεδομένων Αθλητών, των χορηγών και παρόχων αθλητικού εξοπλισμού κ.ο.κ., με σεβασμό στα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία, το εμπόριο και τον αθλητισμό.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβάλει και να διαφημίζει τη συνεργασία της με τον κάθε Επιχειρηματικό Χρήστη, χρησιμοποιώντας την επωνυμία, το σήμα και άλλα διακριτικά γνωρίσματά του, σε διαδικτυακούς τόπους που διαχειρίζεται, στην Εφαρμογή, σε καμπάνιες προς ομοειδείς με του χρήστη επιχειρήσεις, σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, social media ή σε διανεμόμενο υλικό (φυλλάδια), σε προσφορές, banners, newsletters και εν γένει μέσω e-mail marketing, σταθερές εγκαταστάσεις και αφίσες, για σκοπούς προώθησης του PlayerDex. Η Εταιρεία θα απέχει στο μέλλον από τις ανωτέρω ενέργειες σε περίπτωση που δηλώσετε ότι διαφωνείτε. 

27. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Στις διαφορές που ανακύπτουν από τη χρήση της Πλατφόρμας/Εφαρμογής και της Υπηρεσίας εν γένει, εφαρμοστέο δίκαιο, σύμφωνα με τον κύκλο εργασιών της Εταιρείας, τον τόπο μόνιμης εγκατάστασης, λειτουργίας και οικονομικής δραστηριότητάς της και το κράτος προέλευσής της με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του νόμου για την προστασία του Καταναλωτή και τα λοιπά κριτήρια και διακρίσεις των νόμων, είναι το δίκαιο του Ελληνικού κράτους συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

Το εφαρμοστέο δίκαιο διέπει μεταξύ άλλων την άσκηση της σχετικής δραστηριότητας από την Εταιρεία ως προμηθευτή καθώς και την ποιότητα και το περιεχόμενο της Υπηρεσίας και τις διαφορές που ανακύπτουν από σύμβαση ή τον νόμο. Ο Καταναλωτής έχει επίσης το δικαίωμα να επικαλεστεί την προστασία των αναγκαστικού χαρακτήρα διατάξεων του δικαίου που θα είχε εφαρμογή ελλείψει της παραπάνω ρήτρας. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των Χρηστών ή τρίτων από τη χρήση της Πλατφόρμας/Εφαρμογής θα επιλύεται με φιλικές διαπραγματεύσεις μεταξύ τους. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό τότε αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και κατά τόπον αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας.

28. Σχέσεις Εταιρείας με Ακαδημίες

Ρητά και ανεπιφύλακτα αναγνωρίζεται από την Εταιρεία και κάθε Επιχειρηματικό Χρήστη ότι η ενεργοποίηση και χρήση της Υπηρεσίας PlayerDex δεν δημιουργεί οποιαδήποτε σχέση εξάρτησης μεταξύ τους , ότι η Εταιρεία και ο Επιχειρηματικός Χρήστης θα συνεχίσουν να είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις και κανένας όρος από τους παρόντες ούτε η χρήση της Υπηρεσίας, ούτε οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή μεταξύ της Εταιρείας και του Επιχειρηματικού Χρήστη δεν θεμελιώνει, ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι θεμελιώνει, μεταξύ τους, σχέση εμπορικής αντιπροσωπείας, διανομής, εντολής, πληρεξουσιότητας άμεσης ή έμμεσης, κοινωνίας, εταιρείας, πρακτόρευσης, μεσιτείας, εργασίας, έργου κλπ. 

Απαγορεύεται στις Ακαδημίες να ζητούν, χρεώνουν ή εισπράττουν οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από τους Αθλητές για τη χρήση της Εφαρμογής.

Η Εταιρεία, πέραν της παροχής της Πλατφόρμας δεν συμμετέχει με κανέναν τρόπο στην οργάνωση και διοίκηση της Ακαδημίας και στις δραστηριότητες της Ακαδημίας, στις συμφωνίες / συμβάσεις / συναλλακτικές της σχέσεις με τους Αθλητές, Προπονητές, Γονείς/Κηδεμόνες και δεν ευθύνεται για πράξεις ή παραλείψεις της Ακαδημίας.

Η Εταιρεία δεν υπόσχεται ότι η χρήση της Πλατφόρμας/Υπηρεσίας θα οδηγήσει σε αύξηση των κερδών της Ακαδημίας, της αναγνωρισιμότητας ή του πελατολογίου της ή τη βελτίωση της θέσης της στην αγορά. Η Ακαδημία, αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τα αποτελέσματα από τη χρήση της Πλατφόρμας.

29. Τήρηση Εχεμύθειας (Επιχειρηματικοί Χρήστες)

Στο πλαίσιο της χρήσης της Υπηρεσίας, ενδέχεται μεταξύ της Εταιρείας και της Ακαδημίας να κοινοποιηθούν Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε σχέση με το αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους, οι οποίες, είτε διακριτά είτε στο σύνολο τους, είναι γνωστές μόνο σε καθορισμένο κύκλο προσώπων υπόχρεων προς τήρηση μυστικότητας, κατά, δε, τη βούληση της Εταιρείας και της Ακαδημίας πρέπει να παραμένουν μυστικές λόγω υπάρξεως δικαιολογημένου οικονομικού συμφέροντος προς τήρηση της μυστικότητας.

Η Εταιρεία και η Ακαδημία ρητά αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διατηρούν επαγγελματική εχεμύθεια κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους και να διαφυλάττουν ως απόρρητη και υπό σχέση εμπιστοσύνης, τόσο κατά την διάρκεια ισχύος της σύβασής τους, όσο και μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο τυχόν λύση ή λήξη της, κάθε Εμπιστευτική Πληροφορία, ευθύνονται δε, για κάθε  πράξη ή παράλειψη των υπαλλήλων και συνεργατών τους που παραβιάζει την υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας και μυστικότητας των εμπιστευτικών πληροφοριών.

Ενδεικτικώς, μη περιοριστικώς, εμπιστευτικές πληροφορίες αποτελούν οποιεσδήποτε πληροφορίες ή στοιχεία σχετικά με την Εταιρεία ή την Ακαδημία, τις εργασίες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις επιχειρηματικές, διοικητικές και οικονομικές μεθόδους και πρακτικές, την έρευνα και ανάπτυξη, μελλοντικές προθέσεις και επιχειρηματικά πλάνα και στρατηγικές, εμπορικά απόρρητα, λογαριασμούς και οικονομικά στοιχεία, καταλόγους πελατών, προμηθευτών και στοιχεία προσωπικού, εμπορική πολιτική και επενδύσεις, πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, επιχειρηματική οργάνωση, προγράμματα, τεχνογνωσία, τεχνικές πωλήσεων και μάρκετινγκ, υποθέσεις και συναλλαγές των Συμβαλλομένων, προσωπικά δεδομένα διαφόρων κατηγοριών υποκειμένων όπως των εργαζόμενων τους, μελών της Διοίκησης των Συμβαλλομένων, καθώς και τρίτων, προμηθευτών, συνεργατών, πελατών τους, χρηστών της Εφαρμογής. Οι ως άνω πληροφορίες και στοιχεία ενδέχεται να περιέχονται σε οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μη, ή ακόμα και να είναι προφορικές.

30. Σύμβαση

Οι Όροι Χρήσης σε συνδυασμό με τους όρους που βρίσκονται σε θέσεις της Πλατφόρμας/Εφαρμογής πέραν του παρόντος κειμένου, συνιστούν το περιεχόμενο της σύμβασής σας με την Εταιρεία, για τη χρήση της Πλατφόρμας/Εφαρμογής αντιστοίχως. Η Πολιτική Απορρήτου αποτελεί ενιαίο σύνολο και αναπόσπαστο μέρος με τους Όρους Χρήσης της Υπηρεσίας PlayerDex.

31. Αμοιβαία Ενημέρωση & Συνδρομή

Κάθε επιχειρηματικός χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει την Εταιρεία για οποιαδήποτε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης της Πλατφόρμας/Εφαρμογής από οποιονδήποτε χρήστη ή τρίτο και για κάθε κίνδυνο ή κενό ασφαλείας που μπορεί να προκαλέσει ζημία στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή, να διακόψει ή να επηρεάσει τη λειτουργία της. Ο επιχειρηματικός χρήστης καθώς και η Εταιρεία έχουν την υποχρέωση να προσφέρουν οποιαδήποτε συνδρομή ζητηθεί από μεταξύ τους εφόσον είναι αναγκαία για την πρόληψη κινδύνων ή την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της Πλατφόρμας/Εφαρμογής.

32. Σχόλια (Feedback)

Η Εταιρεία στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της Πλατφόρμας/Εφαρμογής. Ενθαρρύνουμε τους χρήστες να μας στέλνουν τις προτάσεις και παρατηρήσεις τους για την Πλατφόρμα/Εφαρμογή. Οι χρήστες παρέχουν το δικαίωμα στην Εταιρεία να χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τα σχόλια, κριτικές, αξιολογήσεις, βαθμολογίες, προτροπές, προτάσεις, συστάσεις, παράπονα, ιδέες, γνώμες, απόψεις, αναφορές που μας στέλνουν (e-mail) ή αναρτούν στο Google Play Store ή το App Store ή δημοσιεύουν στους λογαριασμούς του PlayerDex στα social media, ή μέσω της Contact Form της Εφαρμογής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κοινοποιούν στην Εταιρεία. Η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να προβάλει το ανωτέρω υλικό σε διαδικτυακούς τόπους που διαχειρίζεται ή σε έγγραφα φυλλάδια και αφίσες, ώστε να παρουσιάζει την αξιοπιστία / ποιότητα της Πλατφόρμας/Εφαρμογής και να διαχειρίζεται το υλικό προς τον σκοπό της βελτίωσης της Εφαρμογής. Οποιαδήποτε αναδημοσίευση, από την Εταιρεία, του παραπάνω περιεχομένου θα γίνεται τηρώντας τις διατάξεις του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων του Χρήστη.

33. Διαφήμιση – Προώθηση – Επενδύσεις

Οι προωθητικές ενέργειες της Εταιρείας αποσκοπούν στη διάδοση μόνο του PlayerDex. Οποιεσδήποτε επενδύσεις της Ακαδημίας για τη διαφήμιση, προώθηση και προβολή της συνεργασίας της με το PlayerDex, γίνονται με αποκλειστική πρωτοβουλία, οργάνωση, δαπάνες και ευθύνη του Διαχειριστή, η δε Εταιρεία  δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτές, για το αποτέλεσμά τους και για οποιαδήποτε ζημία της Ακαδημίας, των Αθλητών ή τρίτου από ενέργειες ή παραλείψεις που σχετίζονται με αυτές τις επενδύσεις.

Η Εταιρεία επιτρέπει και ενθαρρύνει τις Ακαδημίες να προβάλουν/προωθούν και διαφημίζουν τη συνεργασία τους με το PlayerDex προς τους Αθλητές, τους Γονείς/Κηδεμόνες, τους Προπονητές και προς Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, social media και σε ιστοτόπους που διαχειρίζονται, στις εγκαταστάσεις τους, σε διανεμόμενο υλικό (φυλλάδια), σε banners και αφίσες, σε εμφανίσεις και αθλητικό εξοπλισμό.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβάλει και να διαφημίζει τη συνεργασία της με κάθε Ακαδημία σε διαδικτυακούς τόπους που διαχειρίζεται, προς ιδιοκτήτες άλλων Ακαδημιών, σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, social media ή σε φυλλάδια, banners και αφίσες, για σκοπούς προώθησης του PlayerDex. 

Στο περιβάλλον της Εφαρμογής ενδέχεται να προβάλλονται τα διακριτικά γνωρίσματα επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην Υπηρεσία ως χορηγοί, διαφημιστικά μηνύματα με προωθητικό υλικό των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και σύνδεσμοι παραπομπής (hyperlinks, banners) σε διαδικτυακούς τόπους των επιχειρήσεων αυτών. 

34. Προσφορές

Η Εταιρεία μας συνεργάζεται, με τρίτες εταιρείες για την εξαργύρωση προσφορών της Εταιρείας. Ο Αθλητής που επιλέγει να εξαργυρώσει μια προσφορά της Εταιρείας λαμβάνει μέσα στο περιβάλλον της Εφαρμογής ειδικό κωδικό εξαργύρωσης ή σχετικό υπερσύνδεσμο (link), θα ενημερώνεται δε σχετικώς και η συνεργαζόμενη επιχείρηση. Με τον κωδικό προσφοράς ή με παρόμοιο τρόπο, ο Αθλητής θα εξαργυρώνει την προσφορά στο φυσικό ή ηλεκτρονικό κατάστημα της στη συνεργαζόμενης επιχείρησης. 

Οι προσφορές δεν ανταλλάσσονται με χρήματα και ενδέχεται να έχουν περιορισμένη διάρκεια.

35. Αξιολογήσεις

Οι Χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αξιολογούν άλλους Χρήστες στο περιβάλλον της Εφαρμογής. Κατά την αξιολόγηση των δεξιοτήτων Αθλητών οφείλετε να δημοσιεύετε αντικειμενική αξιολόγηση και να ψηφίζεται με τρόπο δίκαιο ανάμεσα σε Αθλητές.

Ως Αθλητές αποδέχεστε να υπόκεισθε σε αξιολογήσεις από άλλους Χρήστες της Εφαρμογής, οι οποίες θα αφορούν στις δεξιότητές σας και τις επιδόσεις σας στους αγώνες. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία σας από κάθε είδους σχόλια, αξιολογήσεις και κριτικές Χρηστών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της Εφαρμογής και σε άλλες θέσεις.

36. Εκχώρηση – Υποκατάσταση (Επιχειρηματικοί Χρήστες)

Οι Συμβαλλόμενοι δεν δικαιούνται να υποκατασταθούν από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν όλω ή εν μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη μεταξύ τους σύμβαση, ούτε επιτρέπεται σε οποιονδήποτε των Συμβαλλομένων η εκχώρηση / μεταβίβαση μέρους ή όλων των δικαιωμάτων / απαιτήσεων / υποχρεώσεων της παρούσας σύμβασης χωρίς τη γραπτή έγκριση του αντισυμβαλλομένου.

37. Κώδικας Δεοντολογίας

Η Εταιρεία σε συμβάσεις από απόσταση με Καταναλωτές (B2C) εφαρμόζει τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ΦΕΚ Β΄ 969/22.03.2017 - www.et.gr).

38. Ερμηνεία – Ακυρότητα

Στην περίπτωση που κάποιος από τους Όρους κριθεί άκυρος, ακυρώσιμος, παράνομος ή αντίθετος με τα συναλλακτικά ήθη, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπολοίπων όρων και δεν συνεπάγεται την ακυρότητα της σύμβασης σας με την Εταιρεία, οι δε, λοιποί όροι παραμένουν έγκυροι και ισχυροί και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το όλο πνεύμα της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του τυχόν άκυρου όρου. Η ακυρότητα μέρους της σύμβασης επιφέρει την ακυρότητα ολόκληρης της σύμβασης, αν συνάγεται ότι δεν θα είχε επιχειρηθεί χωρίς το άκυρο μέρος.

Σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου των Όρων Χρήσης και κάθε άλλου όρου στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή ή / και οποιασδήποτε αναντιστοιχίας ανάμεσα στις διάφορες γλώσσες απόδοσής τους, η Ελληνική απόδοση θα υπερισχύει και σε αυτή θα πρέπει να αναζητηθεί το πραγματικό νόημα των όρων αυτών.

39. Τίτλοι – Περιεχόμενο

Οι τίτλοι και οι επικεφαλίδες των Όρων έχουν τεθεί αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση ανάγνωσης του κειμένου και δεν αλλάζουν / επηρεάζουν την έννοια, την ερμηνεία και το περιεχόμενο των Όρων.

40. Τρέχουσα έκδοση Όρων Χρήσης

Η Εταιρεία ενημερώνει περιοδικά τους Όρους Χρήσης, προκειμένου να ανταποκρίνονται σε τυχόν αλλαγές στη λειτουργία της Πλατφόρμας/Εφαρμογής και στις διατάξεις του νόμου. Η τελευταία ενημέρωση των Όρων Χρήσης έγινε στις 5/7/2021.